Regnbågslax

 

Regnbågen är en fisk med många namn. Den kallas ibland forell som betyder öring på tyska och är fiskar på 2-4 hg. Den kallas också regnbågslax som är fiskar över 2 kg.

Regnbågen kommer ursprungligen från Amerika importerad till Europa på 1800-talet. Den är en utmärkt matfisk och är mycket lämplig att röka p g a den höga fetthalten. Den innehåller det nyttiga fettet Omega-3.

Som sportfisk är regnbågen en av de mest eftertraktade i Sverige och relativt enkel att få till att hugga på ett bete. Den enklaste metoden att fisk regnbåge är att flötmeta med mask och räka, den roligaste är att flugfiska.

 I våra dammar är det vanligast att man metar men de lämpar sig också utmärkt för flugfiske  framför allt för nybörjare p g a att det inte finns några hinder för bakkasten.

Lämpliga flugmönster är flugor typ wollyworm när regnbågen är på hugget. Ibland kan den vara lite trögfiskad då kan det vara lämpligt med en mindre fluga typ red tag fiskad sakta nere vid botten.

Regnbågen kan nå vikter över 15 kg men i våga dammar sätter vi fiskar på mellan 1-3 kg samt en och annan bonusfisk på 5-6 kg.  

Regnbågen kan bara i undantagsfall föröka sig i Sverige och därför måste den odlas fram.

I februari-mars krammar vi våra avelsfiskar på rom och befruktar den. Rommen läggs sedan i kläckbackar i vårt kläckeri. Efter en månad kläcks ynglet som sedan får gå i små bassänger till cirka 6-7 cm storlek.

Därefter utsätts fisken i jorddammar. Efter cirka 2 år är regnbågen 1-2 kg och vi kan sätta ut dom i våra dammar för sportfiske. 

tillbaka